ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ  /  Shloka: ಕೋಪ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ

Shloka: ಕೋಪ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಕೋಪ ಮನುಷ್ಯನ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕೋಪ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ
ಕೋಪ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ (Bhagavad Gita) ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಅದು ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಜೀವನವು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ನೀವು ದುಸ್ತರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು

ಶ್ಲೋಕ: ದುಃಖೇಶ್ವನುದ್ವಿಜ್ಞಾನಃ ಸುಖೇಷು ವಿಗತಶಾಕ್ಷಃ.

ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಃ ಸ್ಥಿತಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೇ |

ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ದುಃಖಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೋಹ, ಭಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಕೋಪವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಮಂತ್ರವು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳು ನಂತರ ವಿಷಾದಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ

ಶ್ಲೋಕ: ಕಾರ್ಪಣ್ಯದೋಷೋಪಹತಸ್ವಭಾವಃ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ಧರ್ಮಸಮ್ಮೂಢಚೇತಾಃ |

ಯಚ್ಚೇಯಃ ಸ್ಯಾನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿ ಮಾಂ ತ್ವಮ್ |

ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ಇದು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. “ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿ” ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.

ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವು ನೈತಿಕ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀವು ಸಹ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ

ಶ್ಲೋಕಂ: ವೀತರಾಗಭಯಕ್ರೋಧಾ ಮನ್ಮಯಾ ಮಾಮುಪಾಶ್ರಿತಾಃ

ಬಹವೋ ಜ್ಞಾನತಪಸಾ ಪೂತಾ ಮದ್ಭಾವಮಾಗತಾಃ |

ಭಯವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.

ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು

ಶ್ಲೋಕ: ಸತ್ವತ್ ಸಂಜಾಯತೇ ಜ್ಞಾನಂ ರಜಸೋ ಲೋಭ ಏವ ಚ |

ಪ್ರಶಕ್ಮೋಹೌ ತಮಸೋ ಭವತೋ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ |

ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೋಭವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಚ್ಚುತನದವರೆಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಲೌಕಿಕ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸುಖಭೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ದುರಾಸೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದುರಾಸೆಯೇ ದುಃಖದ ಹಸ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದುರಾಸೆ ಬೇಡ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದುರಾಸೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ

ಶ್ಲೋಕ: ತಸ್ಮಾತ್ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಭುಕ್ಷ್ವರಾಜ್ಯಂ ಸಂ

ಮಾಯೈವತೇ ನಿಹತ: ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ಮಾತ್ರಂ ಭಾವ ಸವ್ಯಸಚಿನ್

ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಅವನಿಂದ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದರೆ ಉಳಿದ ಭಾರವನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ

ಶ್ಲೋಕ: ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ತಾಂಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಮ್

ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ತನಗೆ ಶರಣಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಮೇಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಇಡೀ ದೇವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಲ್ಲ.

(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಎಚ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಸ್ಟ್‌. ಐಪಿಎಲ್, ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ತಾಜಾ ವಿದ್ಯಮಾನ, ರನ್-ವಿಕೆಟ್, ಪ್ಲೇಆಫ್, ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ kannada.hindustantimes.com/cricket ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.)