ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ  /  Shloka: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ

Shloka: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಶ್ಲೋಕ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾ? ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತೆ ಪೋಷಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು. ಶ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ದೊಡ್ಡವರಾದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಃ ಸ್ವಾಹಾ, ತತ್ಸವಿತುರ್ ವರೇಣ್ಯಂ, ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ, ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಇದು ಪ್ರಬಲ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ಮಂತ್ರ. ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಓಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಮಂತ್ರ

ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮ ಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರ್ವೇ ನಮಃ

ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಗುರು ಮಂತ್ರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿ ವರ್ಧನಂ, ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾತ್, ಮೃತ್ಯೋ ಮುಕ್ಷೀಯ ಮಾಮೃತಾತ್ ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರವು ಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ಭಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣಿಸಿದರೆ ಗಾಯಗಳು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರ

ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವ ಭೂತೇಷು, ವಿದ್ಯಾ ರೂಪನೇ ಸಮಸ್ಥಿತ, ನಮಸ್ತೇಸ್ಯೇ ನಮಸ್ತೇಸ್ಯೇ ನಮಸ್ತೇಸ್ಯೇ ನಮೋ ನ್ಮಮಃ ॥

ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾಯಿಯಾದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಮಂತ್ರವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರ

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ, ಶ್ರೀಪೀಠ ಸುರ ಪೂಜೆ, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೇ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಸ್ತೇತು

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಣೇಶ ಮಂತ್ರ

ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ, ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ, ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ, ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ

ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಈ ಮಂತ್ರವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ

ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ, ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ, ಹರೇ ಹರೇ

ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದಾದ ಸರಳ ಮಂತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರುದ್ರ ಮಂತ್ರ

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಯೇ

ಓಂ ಪಠಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಂತ್ರವು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ರುದ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ರುದ್ರಯೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಣಯ, ಅನುಗ್ರಹ, ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೂ ಅಡಗಿರುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

(ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಎಚ್‌ಟಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಸ್ಟ್‌. ಐಪಿಎಲ್, ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ, ತಾಜಾ ವಿದ್ಯಮಾನ, ರನ್-ವಿಕೆಟ್, ಪ್ಲೇಆಫ್, ಟೀಮ್ ಸ್ಟಾಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ kannada.hindustantimes.com/cricket ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.)

ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ವ್ರತ ವಿಧಾನ, ಹಬ್ಬ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ' ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ.