ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Astrology  /  Spiritual News Vastu Tips Place Swastik Symbol In This Direction To Ensure House Is Always Filled With Wealth Rst

Vastu Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಿಸಿಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಂಪತ್ತು ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಗುಡಿ-ದೇವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಅನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ ಚಿಹ್ನೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಭೂಮಿ, ಬೆಂಕಿ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಂ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳು ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗೆ 12 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿರುವ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರಿಂದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ಇದು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಓಂ ಶಬ್ದದ ನಂತರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಾರದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಸ್ತುಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಳಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವಹಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಲು

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮರ ಅಥವಾ ಕಂಬವಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರ.

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಮ್ರದ ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಇಡುವುದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ.

ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಓಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌ನಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದೆ. ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)