ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Vipareeta Rajayogam Creation Due To Mercury Transit In Aquarius 3 Zodiac Signs Gets Lucky Days Rsm

Vipareeta Rajayogam: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ; ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ

ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ: ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 

ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಅಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 6, 8 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(1 / 4)

ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಅಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 6, 8 ಮತ್ತು 12 ನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು   ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 
icon

(2 / 4)

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು   ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.
icon

(3 / 4)

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಲಾಭ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗವು ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಬಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.(Freepik)

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
icon

(4 / 4)

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ರಾಜಯೋಗವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. (Freepik)


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು