ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Astrology Remedies Says These Days Are Not Auspicious For Cutting Your Nails

Astrological Remedies: ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಬೆಂಬಿಡದು: ಯಾವ ದಿನ ಸೂಕ್ತ?

  • Astrological Remedies: ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಗುರು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
icon

(1 / 8)

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಗುರು ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೂ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ(HT)

ವಾರದ ಯಾವ ಎರಡು ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು? ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(2 / 8)

ವಾರದ ಯಾವ ಎರಡು ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು? ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಮಾನವ ರಕ್ತವು ಮಂಗಳ ದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(3 / 8)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಮಾನವ ರಕ್ತವು ಮಂಗಳ ದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಮಂಗಳವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ವಿವಿಧ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(4 / 8)

ಮಂಗಳವಾರ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದು ವಿವಿಧ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುರುವಾರವೂ ಕೂಡ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(5 / 8)

ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗುರುವಾರವೂ ಕೂಡ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಗುರುವಿಗೆ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಗುರುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಕಟ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(6 / 8)

ಗುರುವಿಗೆ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಗುರುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಕಟ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶನಿವಾರವೂ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಶನಿದೇವ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(7 / 8)

ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶನಿವಾರವೂ ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ.  ಈ ದಿನ ಉಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಕೂದಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಶನಿದೇವ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(8 / 8)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿವಾರದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. (ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)(HT)


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು