ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  ಮಾತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪಿತಾ ನಾಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತಿ ಬಂಧುಃ: ಮೇ 12 ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು

ಮಾತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪಿತಾ ನಾಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತಿ ಬಂಧುಃ: ಮೇ 12 ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಿದವರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಮುಖರು. ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. 

ಮೇ 12 ರಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ 4 ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರು ಸಾರಿದ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬಹುದು. 
icon

(1 / 9)

ಮೇ 12 ರಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಂಕರರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ 4 ಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರು ಸಾರಿದ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಬಹುದು. (PC: Canva)

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ- ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
icon

(2 / 9)

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ- ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ಯ - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ
icon

(3 / 9)

ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾತ್ರವೇ ಸತ್ಯ - ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯ

ಬ್ರಹ್ಮಂ ಸತ್ಯಂ, ಜಗಂ ಮಿಥ್ಯಾ- ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.
icon

(4 / 9)

ಬ್ರಹ್ಮಂ ಸತ್ಯಂ, ಜಗಂ ಮಿಥ್ಯಾ- ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ, ಅವನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು.

ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ - ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
icon

(5 / 9)

ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕದೆ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ - ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶಂಕರಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ, ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು
icon

(6 / 9)

ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ, ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದೇ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಶಂಕರ ಪಂಚಮಿಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು

ಮಾತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪಿತಾ ನಾಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತಿ ಬಂಧುಃ ಸಹೋದರಹಃ ಅರ್ಥೋ ನಾಸ್ತಿ ಗೃಹಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್‌ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ - ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
icon

(7 / 9)

ಮಾತಾ ನಾಸ್ತಿ, ಪಿತಾ ನಾಸ್ತಿ, ನಾಸ್ತಿ ಬಂಧುಃ ಸಹೋದರಹಃ ಅರ್ಥೋ ನಾಸ್ತಿ ಗೃಹಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್‌ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ - ಶಂಕರ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹುಟ್ಟುವುದು ದುಃಖ ಮುಪ್ಪು ದುಃಖ ಹೆಂಡತಿಯು ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವೇ ದುಃಖ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿರಿ - ಶಂಕರ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
icon

(8 / 9)

ಹುಟ್ಟುವುದು ದುಃಖ ಮುಪ್ಪು ದುಃಖ ಹೆಂಡತಿಯು ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರವೇ ದುಃಖ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಿರಿ - ಶಂಕರ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋದಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ, ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಸ್ಕರಾಃ! ಜ್ಞಾನರತ್ನಾಪಹಾರಾಯ ತಸ್ಮಾತ್‌ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ - ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ
icon

(9 / 9)

ಕಾಮಃ ಕ್ರೋದಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ, ದೇಹೇ ತಿಷ್ಠಂತಿ ತಸ್ಕರಾಃ! ಜ್ಞಾನರತ್ನಾಪಹಾರಾಯ ತಸ್ಮಾತ್‌ ಜಾಗ್ರತ ಜಾಗ್ರತ - ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು