ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ; ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸೇರಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ -Malika Rajayoga

ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ; ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸೇರಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ -Malika Rajayoga

ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ 2024: ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 19 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇದ್ದಾರೆ.
icon

(1 / 7)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಜೂನ್ 14 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್ 19 ರವರೆಗೆ ಬುಧ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜ ಯೋಗವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಲಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
icon

(2 / 7)

ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜ ಯೋಗವು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಮಾಲಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಲಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಾಜ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
icon

(3 / 7)

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ರಾಜಯೋಗದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
icon

(4 / 7)

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ರಾಜಯೋಗದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
icon

(5 / 7)

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮಾಲಿಕಾ ರಾಜಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗಮನಿಸಿ: ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬರಹವು ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
icon

(6 / 7)

ಗಮನಿಸಿ: ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಬರಹವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬರಹವು ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಷಯತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

ನಮಗೂ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್, ಚೆಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕೊಕ್ಕೊ…ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ, ವೆಬ್‌ಸ್ಟೋರಿ, ವಿಡಿಯೊಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
icon

(7 / 7)

ನಮಗೂ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್, ಚೆಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕೊಕ್ಕೊ…ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸುದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ, ವೆಬ್‌ಸ್ಟೋರಿ, ವಿಡಿಯೊಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು