ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಡಿಎ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಡಿಎ ಶೇ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಡಿಎ ಯನ್ನು ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   
icon

(1 / 7)

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಅಥವಾ ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದೀಗ ಅದು ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.   (Pexel)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ   ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ.
icon

(2 / 7)

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೩೦ ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ   ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ.(Pexel)

ಈ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
icon

(3 / 7)

ಈ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೇಂದ್ರವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು.(Pexels)

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಯಮ 8 ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   
icon

(4 / 7)

ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಯಮ 8 ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಪಿಟಿ) ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ (ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ), ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
icon

(5 / 7)

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಒಪಿಟಿ) ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆ (ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ), ಅಪಾಯ ಭತ್ಯೆ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೌಕರರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8,437.5 ರೂಪಾಯಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2812.5 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
icon

(6 / 7)

ನೌಕರರ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಮೆಮೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಡಿಎಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 8,437.5 ರೂಪಾಯಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭತ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2812.5 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,750 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಗು ಅಂಗವಿಕಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5,625 ರೂ.ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
icon

(7 / 7)

ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (ಅಂಗವಿಕಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ) ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,750 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಗು ಅಂಗವಿಕಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5,625 ರೂ.ಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು