ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Swiggy Pawlice: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆಯಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾವ್‌ಲಿಸ್‌ನ ನೆರವು ಕೋರಬಹುದು

Swiggy Pawlice: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆಯಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾವ್‌ಲಿಸ್‌ನ ನೆರವು ಕೋರಬಹುದು

ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇನ್ನು ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಕಾಣೆಯಾದರೂ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾವ್‌ಲಿಸ್ (Swiggy Pawlice) ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ , ಜನಮನ ಸೆಳೆಯತೊಡಗಿದೆ. 

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಸ. ನಗರವಾಸಿಗಳ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 
icon

(1 / 4)

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಸ. ನಗರವಾಸಿಗಳ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ “ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾವ್‌ಲಿಸ್‌” (Swiggy Pawlice) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)
icon

(2 / 4)

ಆನ್ಲೈನ್ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ “ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಪಾವ್‌ಲಿಸ್‌” (Swiggy Pawlice) ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. (ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರ)(pixabay)

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣೆಯಾದಾಗ, ಅದರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದ, ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವುದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಿಮರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಯಿಮರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ., ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ/ ಸೇವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
icon

(3 / 4)

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣೆಯಾದಾಗ, ಅದರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದ, ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಡುವುದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಾಯಿಮರಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅವರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನಾಯಿಮರಿ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತದೆ., ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ/ ಸೇವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಆಹಾರ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.(Pixabay)

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ  ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 
icon

(4 / 4)

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ  ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು