ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Akshaya Tritiya 2024: ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ಸವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Akshaya Tritiya 2024: ಇಂದು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ಸವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು: ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಬ್ಬ, ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಲು  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.
icon

(1 / 6)

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಂಗಳಕರ ದಿನವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.

ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಿ.. 
icon

(2 / 6)

ಇಂದು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಬರಲಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಿ.. 

ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. 
icon

(3 / 6)

ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಭಗವಂತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ. 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿ.. 
icon

(4 / 6)

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿ.. 

ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬುವಂತಾಗಲಿ 
icon

(5 / 6)

ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ನಿಮಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬುವಂತಾಗಲಿ 

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಅಕ್ಷಯವಾಗುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.. 
icon

(6 / 6)

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಈ ಮಂಗಳಕರ ದಿನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿ. ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಅಕ್ಷಯವಾಗುವಂತೆ ಆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ.. 


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು