ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Karthika Masam 2023 Rangoli Ideas For Tulsi Pooja Tulsi Katte Rangoli Designs Mgb

Tulsi Rangoli: ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬಿಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಪುಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್​​ಗಳು

  • Tulsi Katte Rangoli Designs: ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೀರ. ಕಾರ್ತಿಕದ ದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಐಡಿಯಾಗಳು.

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.. 
icon

(1 / 6)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು.. (@kudlada_jawne)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ರಂಗೋಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಮತ್ತು ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ
icon

(2 / 6)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ರಂಗೋಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಮತ್ತು ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ(@CulturalRangoli)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ರಂಗೋಲಿ 
icon

(3 / 6)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಬಿಡಿಸಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ರಂಗೋಲಿ (@CulturalRangoli)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ-ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಬಣ್ಣ-ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. 
icon

(4 / 6)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೊಡ್ಡ-ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ. ಬಣ್ಣ-ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. (istockphoto)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ರಂಗೋಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ, ಹೂವು, ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ
icon

(5 / 6)

ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ರಂಗೋಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ, ಹೂವು, ದೀಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ(@CulturalRangoli)

ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬಿಡಿಸಲು ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್​​ಗಳು
icon

(6 / 6)

ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಿಮ್ಮನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಎದುರು ಬಿಡಿಸಲು ರಂಗೋಲಿ ಡಿಸೈನ್​​ಗಳು

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು