ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Mental Health Ocd Obsessive Compulsive Disorder Impact On Social And Daily Life Know The Horror Of This Ocd Rst

OCD Impact: ಓಸಿಡಿ ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ; ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

  • Obsessive-Compulsive Disorder: ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಸಹಜ ಎನ್ನಿಸಿದರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಸಿಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಓಸಿಡಿ ಇರುವವರು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಲಣಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಾನಕ.

ಒಬ್ಸೆಸಿವ್-ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಒಸಿಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡರು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಯೋಚನೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಸೆಸಿವ್-ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (ಒಸಿಡಿ) ಎನ್ನುವುದು ನಿರಂತರ ಗೀಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಸಿಡಿ ಇರುವವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಂಡರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ತಲ್ಲಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.  
icon

(1 / 7)

ಒಬ್ಸೆಸಿವ್-ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಒಸಿಡಿ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡರು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಯೋಚನೆಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದಿರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಸೆಸಿವ್-ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ (ಒಸಿಡಿ) ಎನ್ನುವುದು ನಿರಂತರ ಗೀಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಓಸಿಡಿ ಇರುವವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಂಡರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ತಲ್ಲಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.  (Unsplash)

ಒಸಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇತರರಿಗಿಂತ ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
icon

(2 / 7)

ಒಸಿಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇತರರಿಗಿಂತ ಅನಗತ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (Unsplash)

ಒಸಿಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿರುತ್ತದೆ. 
icon

(3 / 7)

ಒಸಿಡಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಿರುತ್ತದೆ. (Unsplash)

ಒಸಿಡಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀಳುಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಗೀಳುಗಳು ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. 
icon

(4 / 7)

ಒಸಿಡಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗೀಳುಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಗೀಳುಗಳು ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. (Unsplash)

ಗೀಳು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
icon

(5 / 7)

ಗೀಳು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.(Unsplash)

ಒಸಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರೋಗವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.
icon

(6 / 7)

ಒಸಿಡಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರೋಗವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.(Unsplash)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್‌, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ , ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 
icon

(7 / 7)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್‌, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ , ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು