ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ Vi 2017-18ರ ಲಾಭ 4,196 ರೂಪಾಯಿ, ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 142 ವೃದ್ಧಿ

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ಲಾಭ 4,196 ರೂಪಾಯಿ, ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 142 ವೃದ್ಧಿ

ನೀವು ಆರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18 ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಲಾಭ 4,196 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 142 ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲಾಭದ ಕುರಿತ ಸಚಿತ್ರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ರಿಡಮ್ಶನ್‌ ಅಥವಾ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ನಗದೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಂಡ್‌ ಅನ್ನು 7,141 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು.
icon

(1 / 7)

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ರಿಡಮ್ಶನ್‌ ಅಥವಾ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈಗ ನಗದೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾಂಡ್‌ ಅನ್ನು 7,141 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು.

ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ನಗದೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೇ 4 ರಿಂದ ಮೇ 6 ರ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. 
icon

(2 / 7)

ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ನಗದೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೇ 4 ರಿಂದ ಮೇ 6 ರ ತನಕ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18 ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಲಾಭ 4,196 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 142 ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 
icon

(3 / 7)

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18 ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಲಾಭ 4,196 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ 142 ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯ 2,945 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 
icon

(4 / 7)

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ಖರೀದಿ ಮೌಲ್ಯ 2,945 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 

2018-19 ರ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸರಣಿ VI ರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ  ಮೇ 2 ಮತ್ತು ಮೇ 3 ರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
icon

(5 / 7)

2018-19 ರ ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸರಣಿ VI ರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ VI 2017-18ರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ  ಮೇ 2 ಮತ್ತು ಮೇ 3 ರ ವಹಿವಾಟಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾವರಿನ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿತರಣೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(6 / 7)

ಸಾವರಿನ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ವಿತರಣೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ನ ಅವಧಿಯು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೂಪನ್ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಾಂಡ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
icon

(7 / 7)

ಸಾವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್‌ನ ಅವಧಿಯು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೂಪನ್ ಪಾವತಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿತರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬಾಂಡ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು