ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Chandra Adhi Yoga: ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಇದರಿಂದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

Chandra Adhi Yoga: ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಇದರಿಂದ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?

  • Chandra Adhi Yoga: ಚಂದ್ರನು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಧಿಪತಿ. ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ನಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಎರಡನೇ ಗ್ರಹ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೂ ಒಬ್ಬ. ಈ ಗ್ರಹವು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ತಂಪಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೋಡಿಗಾರ ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(1 / 8)

ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನೂ ಒಬ್ಬ. ಈ ಗ್ರಹವು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗವೂ ಒಂದು. ತಂಪಿನ ಗ್ರಹವಾದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮೋಡಿಗಾರ ಎಂದು ಸಂಭೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರನು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಧಿಪತಿ. ಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. 
icon

(2 / 8)

ಚಂದ್ರನು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಧಿಪತಿ. ಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(3 / 8)

ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಚಂದ್ರನಿಂದ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(4 / 8)

ಲಾಭದಾಯಕ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಚಂದ್ರನಿಂದ 6, 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಆದಿಯೋಗದ ದಿನದಂದು ಶನಿ, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
icon

(5 / 8)

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಆದಿಯೋಗದ ದಿನದಂದು ಶನಿ, ಅಷ್ಟಮ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
icon

(6 / 8)

ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗವು ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
icon

(7 / 8)

ಚಂದ್ರನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಆದಿ ಯೋಗವು ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ದಿನಭವಿಷ್ಯ, ವಾರಭವಿಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
icon

(8 / 8)

ಧರ್ಮ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ದಿನಭವಿಷ್ಯ, ವಾರಭವಿಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. 


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು