ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Personality Test: ಹುಬ್ಬು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ಯಾ, ನೇರವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Personality Test: ಹುಬ್ಬು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ಯಾ, ನೇರವಾಗಿದ್ಯಾ? ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

  • ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಕಾಲು, ಕೈ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಂಗವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊರ ತರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಪಸರ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೇಗಿದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಾನವನ ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕಣ್ರಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದ. ಹುಬ್ಬು ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 
icon

(1 / 8)

ಮಾನವನ ಪಂಚೇದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಒಂದು. ಕಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಕಣ್ರಪ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬುಗಳಿಂದ. ಹುಬ್ಬು ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಅಡಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಿನ ಆಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯಿರಿ. 

ದಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. 
icon

(2 / 8)

ದಪ್ಪ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ: ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನೀವು ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. 

ತೆಳುವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ.
icon

(3 / 8)

ತೆಳುವಾದ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದಪ್ಪ ಹುಬ್ಬು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಡಿಮೆ.

ವಕ್ರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಇರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ:  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಕ್ರ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕೀಯ ಎನಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇವರು ಮನರಂಜನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
icon

(4 / 8)

ವಕ್ರವಾಗಿ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಇರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ:  ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವಕ್ರ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕೀಯ ಎನಿಸಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇವರು ಮನರಂಜನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.

ನೇರ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಇರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಬೌದ್ದಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ವಿಷಯವನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
icon

(5 / 8)

ನೇರ ಹುಬ್ಬುಗಳು ಇರುವವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಬೌದ್ದಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಂತೆಯೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ವಿಷಯವನ್ನು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(Pixabay)

ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.
icon

(6 / 8)

ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಬ್ಬುಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಈ ರೀತಿಯ ಹುಬ್ಬುಗಳು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ.(Pixabay)

ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣುಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ನೀವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
icon

(7 / 8)

ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣುಹುಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ನೀವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.(Pixabay)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್‌, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ , ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 
icon

(8 / 8)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್‌, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ , ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ 


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು