ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Who Does Not Have Reincarnation Who Dont Have Punarjanma What Is Reincarnation Astrology Mgb

Punarjanma: ಯಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ? ಯಾರಿಗಿದೆ? ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟು..

  • Reincarnation: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7 ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ನಿಧನದ ನಂತರ ಹೊಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ- ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 
icon

(1 / 5)

ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಎಂದರೆ ಆತ್ಮವು ಭೌತಿಕ ನಿಧನದ ನಂತರ ಹೊಸ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ- ಮರುಜನ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. 

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7 ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
icon

(2 / 5)

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 7 ಜನ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..  
icon

(3 / 5)

ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವವರು ಅಥವಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..  

ಒಬ್ಬರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಮನೆಯು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೇತು ಮೋಕ್ಷಾಕಾರಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತುವು 12ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 
icon

(4 / 5)

ಒಬ್ಬರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಮನೆಯು ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ 7ನೇ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕೇತು ಮೋಕ್ಷಾಕಾರಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತುವು 12ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಕೇತು ಇರುವ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ, ಶುಭ ಲಗ್ನವಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.) 
icon

(5 / 5)

ಆದರೆ ಕೇತು ಇರುವ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ, ಶುಭ ಲಗ್ನವಿದ್ದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.) 

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು