ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ವಿಷಯ  /  india vs pakistan

ತಾಜಾ ಫೋಟೊಗಳು

<p>ಐಸಿಸಿಯ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ ಹೀಗಿದೆ</p>

ICC: ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಪಾಲು; ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು, ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು

May 20, 2023 07:30 AM