ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು

By Rakshitha Sowmya
Jun 15, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯಬಹುದು

ತಂದೆ ಮನೆ, ಗಂಡನ ಮನೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯುವ ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2, 11, 20 ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಯುವತಿಯರು ಬಹಳ ಭಾವುಕರು, ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲೀ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವುದೇ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ

ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ

ಉತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸೊಸೆ ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇವರು ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ

ಬೇರೆಯವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಇವರು, ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕನಿಕರವುಳ್ಳವರು

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ರೆಡ್‌ಹಾರ್ಟ್‌ ಕಳಿಸುವ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲು ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ