ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

By Rakshitha Sowmya
Jun 06, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 4ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯುವತಿಯರ ಗುಣ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಹಾಗೂ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 4 ಆಗಿರುತ್ತದೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ರಾಹು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯುವತಿಯರು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯವಂತರು, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಸಾಧಿಸುವವರು

ಸಂಖ್ಯೆ 4ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ 

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಇವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

ಇವರು ಗಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ

ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರೂ ಇವರು ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು?