ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಜನರು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಗುಣದವರು

By Rakshitha Sowmya
Jun 20, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು

ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳು ಬಂದರೆ ಅವರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು

ಇಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 2 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20, 29ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 2ಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಇವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯದಂತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವೀಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪೀಸ್‌ ಚೆಲುವೆ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು