ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ನವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ ಇರಲಿದೆ

By Rakshitha Sowmya
Jul 05, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯಲಿದೆ

ಅಶುಭ ಗ್ರಹ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ರಾಹು ಕೆಲವು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ನವರಿಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 4ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಅಥವಾ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 4ಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ

ರಾಹುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ ಜನರು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಏನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು