ಮಹಿಳಾ ಟೆಸ್ಟ್​​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದವರು!

By Prasanna Kumar P N
Jun 28, 2024

Hindustan Times
Kannada

194 ಎಸೆತ - ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ (ಭಾರತ), ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ, 2024

248 ಎಸೆತ - ಅನ್ನಾಬೆಲ್ ಸದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ, 2024

306 ಎಸೆತ - ಕರೆನ್ ರೊಲ್ಟನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2001

317 ಎಸೆತ - ಟಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಂಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್), ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ, 2023

343 ಎಸೆತ - ಮಿಚೆಲ್ ಗೊಸ್ಕೊ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 2001

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿವರು