ಐಪಿಎಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ?

By Prasanna Kumar P N
May 20, 2024

Hindustan Times
Kannada

2009 - ರನ್ನರ್​ಅಪ್

2010 - ಪ್ಲೇಆಫ್

2011 - ರನ್ನರ್​ಅಪ್​

2015 - ಪ್ಲೇಆಫ್​

2016 - ರನ್ನರ್​​ಅಪ್

2020 - ಪ್ಲೇಆಫ್​​

2021 - ಪ್ಲೇಆಫ್​​

2022 - ಪ್ಲೇಆಫ್​​

2024 - ಪ್ಲೇಆಫ್​​

ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು