ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್  ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳಿವು 

By Raghavendra M Y
Jul 07, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ

Ctrl+C (ಕಾಪಿ)

Ctrl+V (ಪೇಸ್ಟ್)

Ctrl+Z (ಅಂಡೂ)

Ctrl+S (ಸೇವ್)

Ctrl+A (ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್)

Ctrl+X (ಕಟ್)

Ctrl+F (ಹುಡುಕು)

Ctrl+Home (ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗು)

ಭಾರತದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 10 ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಿವು