ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಭಾರತದ 8 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು 

By Jayaraj
Jun 22, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಕಲ್ಕಿ 2898 AD ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ  ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ 8 ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಿವು

ರಾ ಒನ್‌ (2011) 

ಮಿಸ್ಟರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ (1987)

ಎಂತಿರನ್‌ (2010)

ಕೋಯಿ ಮಿಲ್‌ ಗಯಾ (2003)

ಅಂತರಿಕ್ಷಂ 9000 KMPH (2019)

ದಶಾವತಾರಂ (2008)

ಟಿಕ್‌ ಟಿಕ್‌ ಟಿಕ್‌ (2018)

7 ಉಮ್‌ ಅರಿವು (2011)

ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿವರು