ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಆಹಾರಗಳು

Photo Credits: Pexels

By Meghana B
Feb 22, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು

Photo Credits: Pexels

ಬೀಟ್​​ರೂಟ್

Photo Credits: Pexels

ನೀರುಗಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು

Photo Credits: Unsplash

ಐಸ್​ಬರ್ಗ್​ ಲೆಟಿಸ್

Photo Credits: Pexels

ಸೌತೆಕಾಯಿ

Photo Credits: Pexels

ಮೂಲಂಗಿ

Photo Credits: Pexels

ಸೆಲರಿ 

Photo Credits: Pexels

ಪಾಲಕ್​ ಸೊಪ್ಪು

Photo Credits: Pexels

ಪುದೀನಾ

Photo Credits: Pexels

ಅಣಬೆ

Photo Credits: Pexels

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2024 - ಏಪ್ರಿಲ್ 26ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ -ಮರೆಯಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ... 

@ceo_karnataka