ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಿನಿಸುಗಳಿವು  

By Reshma
Apr 11, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಬೇಬಿಕಾರ್ನ್‌ ಮಸಾಲ 

Your Food Fantasy/Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಫ್ರಿಟ್ಟರ್ಸ್‌

My Cooking Fantasy/ Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಮಂಚೂರಿಯನ್‌ 

Easycookingwithmolly/ Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಸೂಪ್‌ 

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಪಕೋಡಾ

Styleup Now/ Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಸ್ಟ್ರಿರ್‌ ಫ್ರೈ 

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌  ಚಿಲ್ಲಿ 

Aditya/Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಫ್ರೈ 

ClicksNbites/Twitter

ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್‌ ಪುಲಾವ್‌ 

Trickling Palates

ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್​-2 ಪಂದ್ಯ; ಆರ್​​ಆರ್​​ vs ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್ ಮುಖಾಮುಖಿ