ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 10 ತಿಂಡಿಗಳು

By Meghana B
Mar 16, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಉತ್ತಪ್ಪ

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಕಜ್ಜಾಯ

ಪಡ್ಡು

ಮೈಸೂರು ಬೋಂಡಾ

ಪೆಸರಟ್ಟು (ಹೆಸರುಕಾಳು ದೋಸೆ) 

ಅಚಪ್ಪಂ (Rose Cookies)

ಸಕಿನಾಲು ಅಥವಾ ಚಕ್ಕಿರಾಲು

ಅಪ್ಪಂ

ಕೊಟ್ಟೆ ಕಡುಬು

ಕಡಲೆಬೇಳೆ ವಡೆ

ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ರಾಜಕಾರಣ:  ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರ ಮಾತು