1. ಚೀನಾ(China) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 142.51 ಕೋಟಿ.

By Umesha Bhatta P H
Jul 10, 2024

Hindustan Times
Kannada

2. ಭಾರತ (India)  ಜನಸಂಖ್ಯೆ 142.01 ಕೋಟಿ

3.ಅಮೆರಿಕಾ( United States) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 34.18 ಕೋಟಿ

4. ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ(Indonesia) ಜನಸಂಖ್ಯೆ28.15 ಕೋಟಿ

5. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ( Pakistan)   ಜನಸಂಖ್ಯೆ 24.52 ಕೋಟಿ

6. ನೈಜಿರಿಯಾ( Nigeria) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 23.67 ಕೋಟಿ

7. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌(Brazil) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 22.00 ಕೋಟಿ 

7. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌(Brazil) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 22.00 ಕೋಟಿ 

8. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ( Bangladesh) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 17.47 ಕೋಟಿ.

9. ರಷ್ಯಾ( Russia) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 14.39 ಕೋಟಿ

10. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ( Mexico) ಜನಸಂಖ್ಯೆ 13.07 ಕೋಟಿ.

ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ನವರಿಗೆ ಶನಿದೇವನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ