ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವಚೆ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುವ 5 ಹಣ್ಣುಗಳು‌

By Jayaraj
Apr 29, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತ್ವಚೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು

ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ

ಮಾವು

ಪಪ್ಪಾಯಿ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ

ಕಿವಿ

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡುವುದು ಏನು ಅರ್ಥ?