ಪುರುಷರು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು

By Jayaraj
Jun 28, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಪುರುಷತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪುರುಷರು ತಿನ್ನಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು

ದಾಳಿಂಬೆ

ಶುಂಠಿ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ

ಖರ್ಜೂರ

ಬಾದಾಮಿ

ಅಶ್ವಗಂಧ

ತಾಜಾ ಪುದೀನ ಎಲೆ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಲಾಭ