ಶಕ್ತಿ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಇಡಲು ಹೆಸರುಗಳು

By Meghana B
Mar 15, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಆದ್ಯ, ಆದ್ಯಶ್ರೀ, ಅಯೇಂದ್ರಿ, ಅಪರಾಜಿತ, ಅಕಿರ

ಬಾಲಪ್ರದ, ಬೃಹತಿ, 

ಕಿಯಾರಾ, ಶೀಲಾಂಗಿ

ಮಹಿಕಾ, ಮಹಿರ, 

ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ವೀರಾಲಿ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸವಿತಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ

Instagram