ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4ರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವು

By Rakshitha Sowmya
May 27, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಗೂ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4ಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ

ಸಿದ್ದಾಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಕಲಿಯುಗ ಎಂಬ 4 ಯುಗಗಳಿವೆ

ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವ ವೇದ ಎಂಬ 4 ವೇದಗಳಿವೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮ, ದಮ, ದಂಡ, ಭೇದ ಎಂಬ 4 ನೀತಿಗಳಿವೆ 

ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿವೆ

ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಸನ್ಯಾಸ ಎಂಬ 4 ಆಶ್ರಮಗಳಿವೆ

ಓಂಕಾರ, ಆಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ಎಂಬ 4 ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಗಳಿವೆ

ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ನಾಲ್ಕು ಧಾಮಗಳಿವೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಯಗಳಿವೆ 

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಕೌಟ್