ಕೋಳಿ ಏಕೆ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರವೇ ಕೂಗುತ್ತದೆ?

Pexel

By Raghavendra M Y
May 10, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಕೋಳಿ (ಹುಂಜ) ಕೂಗುವುದುನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ

Pexel

ಕೋಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಗುವುದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ

Pexel

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ

Pexel

ಹುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಗಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

Pexel

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹುಂಜ ಕೂಗುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ

Pexel

ಕೋಳಿಗಳು ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸೂರ್ಯೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಬೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಳ್ಳುತ್ತವೆ

Pexel

ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೂಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ

Pexel

ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿಯಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ

Pexel

ಕೆಕೆಆರ್‌ vs ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ?