2024ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಟಾಪ್-10 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು

By Prasanna Kumar P N
May 18, 2024

Hindustan Times
Kannada

10. ಲಾಮರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ (ಅಮೆರಿಕ) - 100.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)

09. ಸ್ಟೀಫನ್ ಕರಿ (ಅಮೆರಿಕ) - 102 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್)

08. ಕರೀಮ್ ಬೆಂಜೆಮಾ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) - 106 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)

07. ನೇಮರ್​ (ಬ್ರೆಜಿಲ್) - 108 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)

06. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಾಪೆ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) - 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)

05. ಗಿಯಾನಿಸ್ ಆಂಟೆಟೊಕೌನ್​ಪೊ (ಗ್ರೀಸ್) - 111 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್)

04. ಲೆಬ್ರಾನ್ ಜೇಮ್ಸ್ (ಅಮೆರಿಕ) - 128.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್)

03. ಲಿಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) - 135 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)

02. ಜಾನ್​ ರಾಹ್ಮ್ (ಸ್ಪೇನ್) - 218 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಗಾಲ್ಫ್)

01. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (ಪೋರ್ಚುಗಲ್) - 260 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಫುಟ್ಬಾಲ್)text Here

ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು  5 ಸರಳ ಯೋಗಾಸನಗಳು 

Pexel