ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ

ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ

By HT Kannada Desk
March 15 2023

Hindustan Times
Kannada

ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್​

ಲ್ಯಾಕ್ಮೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ವೀಕ್‌ಗಾಗಿ ತಮನ್ನಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಟಿ 

ನಟನೆಗೂ ಸೈ,  ಫ್ಯಾಷನ್​​ಗೂ ಸೈ ಎನ್ನುವ ತಮನ್ನಾ