ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭಾರತದ 10 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವು

By Reshma
Apr 26, 2024

Hindustan Times
Kannada

ನುಬ್ರಾ ವ್ಯಾಲಿ ಲಡಾಕ್‌ 

ತಾರ್ಕರ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

ಟಬೊ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 

ಚಿತ್ಕುಲ್‌ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 

ಮಾವ್ಲಿನ್ನಾಂಗ್‌, ಮೇಘಾಲಯ 

ಕೂರ್ಗ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಓರ್ಚಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 

ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ 

ತೀರ್ಥನ್‌ ವ್ಯಾಲಿ 

ಕೆಕೆಆರ್‌ vs ಎಸ್‌ಆರ್‌ಎಚ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಲಿಷ್ಠ?