ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿದಿರಲೇಬೇಕಾದ 5 ಕಾನೂನುಗಳಿವು

pixabay

By Jayaraj
May 05, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ.

pixabay

ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಯಿದೆ: 1961ರ ಕಾಯಿದೆಯು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರೆಸಲು 26 ವಾರಗಳ ರಜೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಜೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

pixabay

ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ 2013; ಇದನ್ನು PoSH ಕಾಯಿದೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

pixabay

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ, 1948: ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯವಿರುವ ಶೌಚಾಲಯ, ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ  ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

Pexel

ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ: 1976ರ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

pixabay

ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯಿದೆ: ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ವಿರಾಮ, ರಜೆಗಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯಿದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

Pexels

ಐಪಿಎಲ್ 2024ರ ಟಾಪ್ 5 ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸಿಕ್ಸರ್