ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ನಂಬರ್‌ 9ರ ಪಾಸಿಟಿವ್‌, ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಅಂಶಗಳಿವು

By Rakshitha Sowmya
May 21, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ

ಒಂದೊಂದು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9,18,27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 9ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 9ರ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ಲಸ್‌ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಗುಣಗಳಿವೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 9ರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ

ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು, ಇತರರನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ

ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡಾ. 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಈ ಜನರು ಬಹಳ ಕೋಪಿಷ್ಠರು. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇವರು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೀಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ​ ಸೂಪರ್-8 ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೆ?