ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರದ ಟಾಪ್‌ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು‌

By Jayaraj
May 10, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಈ ವಾರ ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಗ್ರ 10 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಲಾಪಟಾ ಲೇಡೀಸ್

ಶೈತಾನ್

ಟಿಲ್ಲು ಸ್ಕ್ವಾರ್‌

ಆರ್ಟಿಕಲ್‌ 370

ಡಿಯರ್‌

ಅಮರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಚಮಿಕಿಲಾ

ದಂಗೆ

ಎನೀವನ್‌ ಬಟ್‌ ಯು

ಫೈಟರ್‌

ಆಲ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ರ್ಯಾಂಕ್

ಒಡಿಶಾದ ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್‌ ಮರಳು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ.