ರಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ 12 ಬೆಸ್ಟ್ ಆಹಾರಗಳಿವು

By Meghana B
Feb 24, 2024

Hindustan Times
Kannada

ರಾಗಿ ಗಂಜಿ 

ರಾಗಿ ದೋಸೆ

ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ

ರಾಗಿ ಕೇಕ್​

ರಾಗಿ ಹಲ್ವಾ

ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ

ರಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು

ರಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ

ರಾಗಿ ಹಾಲು/ಜ್ಯೂಸ್​

ರಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್​

ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್​

ರಾಗಿ ಪಕೋಡ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಾಳಜಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ