ತೊಡೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ 5 ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು

Pexels

By Jayaraj
May 04, 2024

Hindustan Times
Kannada

ತೊಡೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಲು ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೊರೆ ಹೋದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.

Pexels

ಪಿಲಾಟಿಸ್‌ ಲೆಗ್‌ ಲಿಫ್ಟ್: ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸೊಂಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

Pexels

ವೈಡ್‌ ಸ್ಟಾನ್ಸ್‌ ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್: ಇದು ತೊಡೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Pexels

ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಂಪ್ಸ್: ನಿತ್ಯ ಜಂಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ತೊಡೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಬಹುದು.

ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೈಸಸ್: ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಲು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆಟೇರಿಯಲ್‌ ಲಂಗ್ಸ್: ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಿ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Pexels

ಒಡಿಶಾದ ಕಲಾವಿದ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಟ್ನಾಯಕ್‌ ಮರಳು ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ.