ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು

By Meghana B
Mar 21, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ: ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ

pixa bay

ತರಕಾರಿಗಳು: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

pixa bay

ಹಣ್ಣುಗಳು: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

pixa bay

ಜೇನುತುಪ್ಪ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

pixa bay

ತುಪ್ಪ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

pixa bay

ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ 3-4 ಬಾರಿ

pixa bay

ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವಿರುವ ಮೀನು: ವಾರಕ್ಕೆ 2-3 ಬಾರಿ

pixa bay

ಮೊಟ್ಟೆ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

ಕುಟ್ಟು ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ