ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈ ಪ್ಲೇ ಆಫ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ

By HT Kannada Desk
March 18 2023

Hindustan Times
Kannada

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗೆ ಇಂದು ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಸವಾಲು

ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಯುಪಿ ಇಂದು ಗೆಲ್ಲಲೇ ಬೇಕಿದೆ

ಯುಪಿ ಆಡಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ‌ ಎರಡನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 

ಮುಂಬೈ ಆಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ