ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ , ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ

By Rakshitha Sowmya
May 07, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಹೊಂದಿರುವವರು ಅಧಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 9ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವು ಮಂಗಳ ಆಗಿದೆ. ಕುಜನು ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ 9 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸ್ವಭಾವದವರು

ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

ಈ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವತಿಯರು ಬಹಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ

ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

ಈ ಯುವತಿಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡಾ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇವರು ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿ, ಹಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ

9ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಯುವತಿಯರು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗದಗ ನಗರದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 700 ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.