ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತಾರೆ

By Rakshitha Sowmya
May 01, 2024

Hindustan Times
Kannada

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯಾವ ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಇರುವ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ

ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ 9 ರಾಡಿಕ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಬಹಳ ಕೋಪಷ್ಠರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು

ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಹೋದರರ ದಿನದಂದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐಡಿಯಾ