ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Health Tips: ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ

Health Tips: ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದೆ; ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?  ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬ ವಾದ ಏಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ?
icon

(1 / 8)

ಅನೇಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ?

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರ ವಾದವಿದವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಾದ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
icon

(2 / 8)

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರ ವಾದವಿದವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಾದ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
icon

(3 / 8)

ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ತಾಪಮಾನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಾಖವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(4 / 8)

ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನವು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶಾಖವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಾಪಮಾನದ ಸಮತೋಲನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
icon

(5 / 8)

ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಾಪಮಾನದ ಸಮತೋಲನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
icon

(6 / 8)

ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ  ಬಿಸಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
icon

(7 / 8)

ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಹದ  ಬಿಸಿ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಲವ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್… ಬದುಕಿನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ.
icon

(8 / 8)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಲವ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್… ಬದುಕಿನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ.


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು