ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Planets Transit In April 4 Zodiac Signs People Life May Change Completely Astrological Prediction Rsm

Planets Transit: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು; ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲು ಜೇನು

Planets Transits: ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
icon

(1 / 8)

ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮುಂತಾದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3.43 ಕ್ಕೆ ಬುಧನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು, ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
icon

(2 / 8)

ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.  ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3.43 ಕ್ಕೆ ಬುಧನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ರಂದು, ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಲಿದೆ. ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:22 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:15 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು, ಮಂಗಳವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:07 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 
icon

(3 / 8)

ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:22 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:15 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಗುರುವಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು, ಮಂಗಳವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:07 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಶುಕ್ರ-ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. 
icon

(4 / 8)

ಶುಕ್ರ-ಗುರು-ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.  ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂಥ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
icon

(5 / 8)

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ.  ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂಥ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. 
icon

(6 / 8)

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಗಾತಿ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. 

ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
icon

(7 / 8)

ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
icon

(8 / 8)

ಮಕರ: ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು