ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ  /  Venus Transit: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮೂರೂ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೆಸೆ

Venus Transit: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಮೂರೂ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೆಸೆ

ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬುಧನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬುಧನು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ,  ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಬುಧವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 
icon

(1 / 6)

ಬುಧನು ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ,  ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಬುಧವು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಧನು ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಂತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರಾಶಿ ನೋಡೋಣ. 
icon

(2 / 6)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಧನು ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಂತ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವೃಷಭ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದುಕೊಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವ ರಾಶಿ ನೋಡೋಣ. 

ವೃಷಭ: ಬುಧನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 
icon

(3 / 6)

ವೃಷಭ: ಬುಧನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. 

 ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. 
icon

(4 / 6)

 ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದು ಅದೃಷ್ಟ. ನೀವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ.  ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 
icon

(5 / 6)

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.  ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ.  ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
icon

(6 / 6)

ಗಮನಿಸಿ: ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಬರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ "ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ" ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.


ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು