ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ  /  Photo Gallery  /  Lok Sabha Election 2024 Selection Process To Governance Difference Between Lok Sabha Members And Rajya Sabha Member Rmy

Lok Sabha Election 2024: ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಹೀಗಿರತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ, ಆಡಳಿತ ಪರಿ

  • Lok Sabha Election 2024: ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ, ಆಡಳಿತ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು (ಫೋಟೋ-ಲೋಕಸಭೆ)
icon

(1 / 9)

ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು (ಫೋಟೋ-ಲೋಕಸಭೆ)(ANI)

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಫೋಟೊ-ರಾಜ್ಯಸಭೆ)
icon

(2 / 9)

ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂಸದರು ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಉಪ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ಫೋಟೊ-ರಾಜ್ಯಸಭೆ)(ANI)

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ (ಪೋಟೋ-ಲೋಕಸಭೆ)
icon

(3 / 9)

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ (ಪೋಟೋ-ಲೋಕಸಭೆ)(HT )

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಫೋಟೊ- ರಾಜ್ಯಸಭೆ)
icon

(4 / 9)

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (ಫೋಟೊ- ರಾಜ್ಯಸಭೆ)(ANI)

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
icon

(5 / 9)

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(HT)

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಫೋಟೊ-ರಾಜ್ಯಸಭೆ)
icon

(6 / 9)

ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಫೋಟೊ-ರಾಜ್ಯಸಭೆ)(ANI)

ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸದನಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 543 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 250 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.
icon

(7 / 9)

ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸದನಗಳಾಗಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 543 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 250 ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.(ANI )

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸದನವನ್ನು ಕೆಳಮನೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸದನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
icon

(8 / 9)

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸದನವನ್ನು ಕೆಳಮನೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಸದನವನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.(ANI)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಲವ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್.. ಬದುಕಿನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ.
icon

(9 / 9)

ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಲವ್, ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್.. ಬದುಕಿನ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ.


IPL_Entry_Point

ಇತರ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು